top of page

Paslaugos

EDIH VILNIUS vykdydamas skaitmeninės transformacijos misiją, didžiausią dėmesį skiria automatizavimui, išmaniesiems miestams ir išmaniesiems sveikatos sprendimams.

Mūsų tikslas – spartinti Vilniaus regione veikiančių MVĮ ir viešojo sektoriaus organizacijų skaitmeninę ir žaliąją transformaciją.

Testuoti, tada investuoti

EDIH VILNIUS teiks "Testuoti, tada investuoti" paslaugas, kurios paspartins novatoriškų skaitmeninių technologijų kūrimą ir diegimą. Šią paslaugų grupę sudaro: (1) informacijos apie priešinvesticinio testavimo galimybes ir skaitmeninės transformacijos variantus teikimas; (2) skaitmeninės brandos lygio vertinimas; (3) demonstracinė veikla, prototipų ir skaitmeninės įrangos demonstravimas, siekiant išbandyti įrangą prieš investuojant; (4) skaitmeninės transformacijos modeliavimas; (5) įvairių technologijų integravimo, pritaikymo ir personalizavimo skatinimas; (6) bandymų ir eksperimentų atlikimas naudojant skaitmenines technologijas (programinę ir techninę įrangą); (7) žinių ir technologijų perdavimas.

Skaitmeniniai įgūdžiai ir mokymai

Siūlome skaitmeninių įgūdžių ugdymo paslaugas. Šias paslaugas sudaro: (1) trumpalaikiai kursai, seminarai; (2) inovacijų dirbtuvės ir hakatonai; (3) verslo akceleratoriai.

Inovacijų ekosistema ir tinklaveika

EDIH VILNIUS skatina skaitmeninių technologijų tiekėjų ir galutinių vartotojų tinklaveiką, skaitmeninės tinklaveikos technologijų plėtrą ir inovacijų ekosistemos prieinamumą. Numatomos šios paslaugų grupės: (1) Technologinių partnerių paieška / technologijų tarpininkavimas; (2) Tiekimo grandinės partnerių paieška; (3) Technologijų / Inovacijų partnerystės skatinimas ir susitikimų organizavimas; (4) Projektų, skatinančių skaitmeninę transformaciją sektoriuose / įmonėse, įgalinimas (įvairūs vieši renginiai).

Pagalba ieškant investicijų

EDIH VILNIUS vykdo informacijos sklaidą apie įvairias MVĮ ir viešojo sektoriaus finansavimo galimybes, padeda gauti reikiamą finansavimą įvairiems MVĮ ir viešojo sektoriaus poreikiams, taip pat padeda įvertinti verslo idėjas, skatina MVĮ ir viešąjį sektorių kurti inovatyvius ir konkurencingus produktus.

bottom of page