top of page

Kvietimas skaitmenizacijos čekiui

Produktyvumo ir efektyvumo didinimas, procesų supaprastinimas, kaštų sumažinimas ir padidintas saugumas - tai tik keletas priežasčių verslo skaitmenizacijai. Visos jos veda į aukštesnį konkurencingumą rinkoje ir bendrą verslo sėkmę. EDIH VILNIUS skelbia atvirą kvietimą verslui, suteikdamas unikalią galimybę sustiprinti įmonės skaitmenizacijos brandos lygį.

Paraiškų teikimo terminas - š.m. gruodžio 23 d.

EDIH-open-call-timeline (4).png

Kiekviena atrinkta įmonė galės pretenduoti į iki 26 000 eurų vertės* konsultacijų paslaugų paketą, kurį sudarys skaitmeninės brandos vertinimas, įmonės vidinių procesų auditas, rekomendacijos šių procesų skaitmeninimui, konsultacijos renkantis diegėjus, pagalba diegimo metu, naujausia informacija apie finansavimo priemones bei kitos paslaugos pasirinktinai. Mūsų ekspertai susisieks individualiai su kiekvienu pretendentu ir praneš apie atrankos rezultatus.

 

Verta dalyvauti, nes gausite:

  • Jūsų įmonės skaitmeninės brandos įvertinimą pagal EK patvirtintą metodiką,

  • Jūsų įmonės verslo procesų analizė,

  • Parengtą skaitmeninės transformacijos kelrodį,

  • Neribotą prieigą prie „Digital transformation academy“ seminarų ciklo,

  • Pagalbą ieškant partnerių mokslinių tyrimų ar technologinių skaitmenizavimo projektų įgyvendinimui,

  • Pagalbą ieškant finansavimo skaitmenizacijos projektams.

Kvietime gali dalyvauti Vilniaus regiono MVĮ, kurios atitinka šiuos kriterijus:

 

  • Įmonės buveinė – Vilniaus regionas,

  • Veiklą vykdančios pramonės vertės kūrimo grandinėse dalyvaujančios įmonės, ypač labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės arba viešojo sektoriaus įstaigos, kurių vykdoma veikla, vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, nėra laikoma ekonomine veikla, ir, jei vykdoma ekonominė veikla, jos pelnas yra panaudojamas išimtinai neekonominėms veikloms plėtoti,

  • Įmonė turi nepatirti finansinių sunkumų.

 

Paslaugos mokestis pilnai padengiamas iš projekto finansavimo šaltinių ir valstybės pagalba, todėl įmonė besiruošdama skaitmenizacijos lygio kėlimui nepatiria papildomų finansinių išlaidų.

 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva ir 2021–2027 metų ES investicijų programos, Europos Komisijos programos “DIGITAL” bei Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko lėšomis.

 

Kadangi skaitmenizacijos čekių kiekis labai ribotas, paslaugų teikimą galėsime garantuoti tik anksčiau užsiregistravusioms ir kriterijus atitikusioms įmonėms. Todėl kviečiame nedelsti ir registruotis čia.

 

* Išlaidos kompensuotos projekto lėšomis.

bottom of page